Beholderfabrikken

Certifikater

 

 

Sdr. Højrup Beholderfabrik Aps er certificeret i hendhold til neden stående anerkendte standarder for kvalitetsstyring af svejseværksteder:
redw  EN ISO 3834-2   PDF

  EN1090-2   PDF

  DNV Fremstilling af trykbeholdere til skibe
  (Class I, II, III)  PDF


Kvalitetsarbejdet er det omdrejningspunkt, der i det daglige sikre kunderne at kravspecifikationen er overholdt,
og Sdr. Højrup Beholderfabriks medarbejdere har klare retningslinjer i deres daglige arbejde.

Kvalitetssikringen på Sdr. Højrup Beholderfabrik sker ved, såvel løbende, som kundespecifik kontrol. Dette udføres af interne kvalitetsmedarbejdere, eller eksterne kontrolinstanser, alt efter opgave og specifikation.

Vores certificeringer kontrolleres af eksterne certificeringsorganer, der foretagerregelmæssige audits af vore systemer for at sikre at vi til stadighed arbejder i overensstemmelse med vore krav og procedure i vores kvalitetshåndbog.

Alle medarbejdere er under løbende uddannelse, og vore svejsere er i besiddelse af de nødvendige svejsecertifikater.

I det omfang kunden ønsker en sagsspecifik kvalitetssikring, aftales på forhånd hvilke kontrolaktiviteter der skal udføres og udarbejdes dokumentation for. Dokumentationen samlet i en mappe, der fremsendes til kunden, efter sagen er leveret eller i henhold til nærmere aftale.

Sdr. Højrup Beholderfabriks løbende anvendelse af uvildige tredjeparts myndigheder, sikre kunderne en kompetent og hurtig myndighedsbehandling.
 

 

 

 

Lensvej 24, Sdr. Højrup, DK-5750 Ringe, Telefon: 63903033, Fax: 63903034
© Copyright 2017. All rights reserved.